Mikrobloggen er flyttet til denne adresse – følg den på Mastodon på @andreas@apha.dk.

Tag: ActivityPub

  • Wishes for development of ActivityPub plugin for WordPress in 2023

    The ActivityPub plugin for WordPress (and the other Fediverse plugins) is a great plugin, but still missing some features. I hope the following will come in 2023: #wordpress #fediverse #activitypub

  • Her er endnu et indlæg hvor der skrives om muligheden for at få din WordPress blog i Fediverset. Jeg bruger dog ikke WebFinger pluginet, og det ser ud til at virke fint #WordPress #ActivityPub