Mikrobloggen er flyttet til denne adresse – følg den på Mastodon på @andreas@apha.dk.

Tag: infektionsmedicin

  • Liberal vs. Restriktiv væsketerapi ved Sepsis

    Nyt studie sammenligner en liberal væskestrategi ved sepsis med restriktiv væskestrategi. Ved den restriktive strategi var der til gengæld mere liberal anvendelse af vasopressor. Studiet viste at det betød ikke noget for mortaliteten om patienterne fik meget væske og lidt vasopressor eller lidt væske og meget vasopressor. #dklæger #akutmedicin #infektionsmedicin #sepsis

  • Fin oversigt over Long COVID

    Long COVID er kompliceret og et område vi fortsat ved for lidt om. Det er svært fordi det rummer mange diffuse symptomer, hvoraf vi ikke kan måle eller behandle alle. I virkeligheden er der nok mange infektioner der giver postinfektiøse symptomer. Her er en fin oversigt over området. https://www.nature.com/articles/s41579-022-00846-2 #covid19dk #longCOVID #infektionsmedicin

  • Sygeforsikring Danmark tillader nu medlemmer der får PrEP

    Pinlig sag for Sygeforsikring Danmark. De har igennem længere tid afvist medlemmer der får PrEP, men ændrer nu praksis efter sagen har været i medierne. PrEP er medicin der anvendes til at forebygge HIV og har været medvirkende til eg stort fald i nye HIV smittede i Danmark. Det skulle derfor helst ikke være stigmatiserende […]