Mikrobloggen er flyttet til denne adresse – følg den på Mastodon på @andreas@apha.dk.

Hvad skal der ske med lægevagten om natten i Region Syd og Midt?

For nogle dage siden kunne Region Syddanmark og PLO lande en ny aftale for lægevagten de kommende år. Det er en god aftale for de praktiserende læger, men indeholder også et element hvor noget fortsat står ubesvaret. Ligesom i Region Midt slipper PLO nemlig for lægevagten i tidsrummet 23-08. Det efterlader spørgsmålet hvilke læger der så skal have ansvar for lægevagten om natten, hvilket ikke fremgår af aftalen.

Det er da også først fra hhv. 1. februar og 1. marts 2024 at ansvaret overgår til regionerne, men man kan spekulere i hvad der kommer til at ske. Vil det være FAM’erne der om natten skal overtage ansvaret for patienterne om natten? Nogle akutmedicinere vil nok mene de har travlt nok i forvejen. Og hvad skal den udkørende funktion så erstattes af, skal patienterne så hentes ind på sygehuset af en ambulance? Eller skal der laves et nyt setup hvor akutsygeplejersker eller akutmedicinere kører ud til patienten?

En anden mulighed er at regionerne ansætter en gruppe læger til at varetage nattevagterne. I forvejen har en del pensionerede AP læger og AP læger uden egen klinik taget en del af nattevagterne, og de kunne måske overtales til at blive ansat i regional regi i stedet. Spørgsmålet bliver så om det åbner op for at ikke-AP læger vil kunne begynde at tage lægevagter. Det er set med blandet succes rundt omkring i landet, og fjerner lidt AP lægernes kernekompetence at være filter for indlæggelse på sygehuse.

Det bliver spændende at høre hvad regionerne har tænkt sig. Måske det kun er begyndelsen til at de akutte vagter tages helt væk fra AP lægerne. Der er også potentiale for at få etableret et større samarbejde mellem primær og sekundær sektoren, hvilket vil være til gavn for patienterne.

#dklæger #almenmedicin #lægevagten #dksund #sundpol

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

About me

MD from Denmark, interested in IT. Blogging on IT-blogger.dk, and on this WP Microblog.

Archive

Latest comments

Tags

ActivityPub (2) akutmedicin (4) almenmedicin (1) covid19dk (8) Cyberpanel (2) danskertrut (5) DigitalOcean (2) dkfedi (14) dklæger (3) dkmastodon (11) dkmedier (2) dkpol (7) dksund (4) dktwitter (3) docker (2) elonmusk (1) fediverse (5) frontends (1) fælleshjerne (1) geriatri (1) gotosocial (1) HIV (1) IndieWeb (2) infektioner (1) infektionsmedicin (3) influenza (2) jetpack (1) kina (1) longcovid (2) lægevagten (1) Mastodon (5) microblogpub (1) MinTwitterÅrsdag (1) pendlerliv (1) pleroma (1) postnews (1) PrEP (1) rebased (2) rsv (2) soapbox (2) streptokokker (1) sundpol (3) twittermigration (1) vps (2) wordpress (9)

Follow me

Follow this microblog on Mastodon on @andreas@micro.ansico.dk or using the Friends plugin for WP.