Mikrobloggen er flyttet til denne adresse – følg den på Mastodon på @andreas@apha.dk.

Akutmedicinernes forslag til forbedring af rekruttering

Her er akutmedicinernes forslag til hvad der kan forbedre rekrutteringen til akutspecialet:

https://ugeskriftet.dk/debat/det-akutmedicinske-speciale-skal-vaere-mindre-belastende-men-mere-akut

Der foreslås:

  1. Varighed af nattevagter på maks. 10 timer (i dag er det ofte 17 timer).
  2. Mulighed for at justere bemandingen i dag- og aftentimerne efter patientindtaget.
  3. Lade timerne i perioden 21-07 tælle 1,5-2x (dvs. man får her løn for 15-20 timer).
  4. Oprette ikke-klinisk arbejdstid for uddannelseslæger og speciallæger inden for akutmedicin til forskning, uddannelse og kvalitet.
  5. Akutmodtagelserne skal være selvstændige afdelinger bemandet af akutmedicinere (FAM er meget forskelligt organiseret landet over, nogle steder sammen med en inter medicinsk afdeling).

Der fremgår ikke af forslaget hvordan man vil skaffe de læger forslaget kræver. Alene forslag 3 vil koste 35-70 arbejdstimer ekstra ugentligt pr. vagtlag og vil derfor kræve en ekstra bemanding på 1-2 personer. Forslag 4 vil også kræve ekstra bemanding og man kan også spørge sig selv om det samme så ikke bør være gældende i andre specialer. Ift. Forslag 2 tænker jeg allerede overenskomsten rummer mulighed for dette.

#akutmedicin #ok24

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

About me

MD from Denmark, interested in IT. Blogging on IT-blogger.dk, and on this WP Microblog.

Archive

Latest comments

Tags

ActivityPub (2) akutmedicin (4) almenmedicin (1) covid19dk (8) Cyberpanel (2) danskertrut (5) DigitalOcean (2) dkfedi (14) dklæger (3) dkmastodon (11) dkmedier (2) dkpol (7) dksund (4) dktwitter (3) docker (2) elonmusk (1) fediverse (5) frontends (1) fælleshjerne (1) geriatri (1) gotosocial (1) HIV (1) IndieWeb (2) infektioner (1) infektionsmedicin (3) influenza (2) jetpack (1) kina (1) longcovid (2) lægevagten (1) Mastodon (5) microblogpub (1) MinTwitterÅrsdag (1) pendlerliv (1) pleroma (1) postnews (1) PrEP (1) rebased (2) rsv (2) soapbox (2) streptokokker (1) sundpol (3) twittermigration (1) vps (2) wordpress (9)

Follow me

Follow this microblog on Mastodon on @andreas@micro.ansico.dk or using the Friends plugin for WP.